Juniorivalmennus

Juniorivalmennuksen tarkoituksena on tarjota kaikille junioreille harrastus, jossa oppii terveitä elämäntapoja ja liikuntaharrastamisen tärkeyden. Toiminta pyritään tekemään kaikille osallistujille mahdollisimman monipuoliseksi ja mieluisaksi golfin perusajatuksia kunnioittaen.

Valmennuksessa junioreita opetetaan käyttäytymään golfetiketin ja sääntöjen mukaisesti, sekä ottamaan huomioon kentän kaikki käyttäjät. Junioreiden ja aikuisten yhteenkuuluvuutta luodaan osallistumalla kilpailuihin ja seuran järjestämiin tapahtumiin. Junioreiden vastuu tasavertaisuuden toteutumisessa on toisten huomioon ottaminen, kunnioittaminen ja rehellisyys.

Päävastuu yksilönä kehittymisestä on juniorilla itsellä, mutta haluamme tukea ja kannustaa juniorien yksilöllisiä ominaisuuksia asettamalla junioreille tavoitteita yhteistyössä valmentajien ja vanhempien kanssa. Vanhemmat ovat kuitenkin viime kädessä vastuussa alaikäisten junioreiden edesottamuksista golfyhteisössä.